Bayar, Y., Kumru, A., Kındap, Y. & Sayıl, M. Ana babanın akran yönetimi davranışlarının ergenin olumlu ve antisosyal davranışlarıyla ilişkisi : Akran bağlılığı ve arkadaş niteliğinin aracı rolü. "Geç ergenlerde olumlu ve anti sosyal davranışlar: Ebeveyn,

  • A.11.-- Conference Presentations and Duties
Bayar, Y., Kumru, A., Kındap, Y. & Sayıl, M. Ana babanın akran yönetimi davranışlarının ergenin olumlu ve antisosyal davranışlarıyla ilişkisi : Akran bağlılığı ve arkadaş niteliğinin aracı rolü. "Geç ergenlerde olumlu ve anti sosyal davranışlar: Ebeveyn, akran ve bireysel özellikler bağlamında doğrudan ve dolaylı ilişkiler." başlıklı sempozyumda bildiri. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, 25-28 Nisan 2012, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
TEDU Authors: 
Melike Sayıl