Bayar, Y., Yaban, E. H., Sayıl, M. ve Kındap, Y. Öğretmenden algılanan destek ve ergenlerin akran zorbalığı: Benlik değerinin aracı rolü. 7. Çocuk Kültürü Kongresi’nde sunulan sözel bildiri. 17-19 Ekim 2012, Ankara Üniversitesi, Ankara.

  • A.11.-- Conference Presentations and Duties
Bayar, Y., Yaban, E. H., Sayıl, M. ve Kındap, Y. Öğretmenden algılanan destek ve ergenlerin akran zorbalığı: Benlik değerinin aracı rolü. 7. Çocuk Kültürü Kongresi’nde sunulan sözel bildiri. 17-19 Ekim 2012, Ankara Üniversitesi, Ankara.
TEDU Authors: 
Melike Sayıl