Bayhan, P. & Saranlı, A. G. (2010). Vygotsky’nin Kuramına Dayanan Kendine Yönelik Konuşma Davranışının Okul Öncesi Dönemdeki Gelişimi ve Uygulamalarda Kullanımı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30(3), 819-834.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.d.- Articles in refereed journals NOT listed by Thompson Reuters Citation Indices
  • ii. Accepted
Bayhan, P. & Saranlı, A. G. (2010). Vygotsky’nin Kuramına Dayanan Kendine Yönelik Konuşma Davranışının Okul Öncesi Dönemdeki Gelişimi ve Uygulamalarda Kullanımı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30(3), 819-834.
TEDU Authors: 
Adile Gülşah Saranlı