Baykan Günay

1945 yılında Ankara’da doğan Baykan Günay orta öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaparak 1963 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne girmiş, 1968 yılında lisans, 1971 yılında yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Yüksek lisans çalışmasında planlama ile toplum arasındaki ilişkileri incelerken, 1995 yılında bitirdiği doktora çalışması mülkiyet ilişkileri ve kentsel mekânın oluşum süreçleri üzerinde yoğunlaşmıştır. 1997 yılında Doçent, 2011 yılında profesör unvanlarını kazanmıştır. 

Meslek yaşamına özel şehir plancısı olarak başlamış ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde  küçük yerleşmelerin planlarını hazırlamıştır. Daha sonra 1975-1980 yılları arasında Turizm Bankası bünyesinde oluşturulan planlama biriminin eşgüdümünü sağlamış ve Güney Antalya Turizm Gelişme Projesi bağlamında bölgesel çalışmalar ile Kemer kentine ilişkin mekânsal düzenlemeleri örgütlemiştir. Aynı dönemde ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama işliklerine yarı-süreli öğretim üyesi olarak katkıda bulunmuştur. 

1981 ile 2012 yılları arasında temelde stüdyo eğitmeni olarak Şehir ve Bölge Planlama Bölümündeki işliklerde görev almış, aynı süre içinde mimarlık bölümü öğrencilerine kentsel planlama ve kentsel tasarımın ilkeleri derslerini vermiştir. 1996 yılında kurduğu Kentsel Tasarım Programının 2012 yılına kadar yürütücülüğünü üstlenmiştir. Anılan dönemde kentsel mekânın oluşumunda mülkiyet ilişkilerini rolü ve mülkiyetin felsefesi üzerine dersler vermiştir.

Öğretimin yanı sıra, bölüm başkan yardımcılığı, bölüm başkanlığı ve ODTÜ yerleşkesinin mekânsal sorunları ve düzenlemeleri ile teknopark yürütme kurulunda rektörlük birimine danışmanlık hizmetleri vermiştir. 

Akademik yaşamında kuramsal çerçeveler ile uygulamayı birleştiren ulusal ve uluslararası projelere katılmış, Ankara ve İstanbul’da konut çevreleri tasarımlarını yürütmüş, ODTÜ Teknoparkı ile Kuzey Kıbrıs ODTÜ yerleşkesinin mekânsal gelişme planlarının üretilmesi süreçlerini yürütmüştür. Aynı dönemde Kuzey Irak’ta Süleymaniye Üniversitesi ile Veterinerlik Fakültesi yerleşkelerinin ana planlarının üretilmesi sürecine katılmıştır. 

İlgi alanları, planlama eğitiminde temel tasarım, fiziksel planlama, imar planlaması ve ana plan üretimi, alan planlaması teknikleri, mülkiyet örüntüleri ve kentsel mekân, turizm ve kıyı planlaması ile mekânsal oluşumların tarihi üzerinde yoğunlaşmıştır.