Berin Gür

Lisans eğitimini 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü’nde tamamlayan Berin F. Gür, aynı üniversite ve bölümden 1991 yılında yüksek lisans, 1999 yılında doktora derecelerini aldı. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde 1992-1995 yılları arasında araştırma görevlisi; 1995-2002 yılları arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı; 2002 yılında yardımcı doçent, 2010 yılında  doçent, ve 2015 yılında profesör oldu. Yunan Devleti Burslar Kurumu (IKY) tarafından verilen Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile 2000-2001 yılları arasında Atina Ulusal Teknik Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmasını yaptı. 1992 yılından beri mimari tasarım stüdyolarında lisans eğitimi veren Gür’ün mimari biçim analizi ve kuramı; mimari öncülleri okumak; ve çağdaş mimarlık söylemleri konularında seçmeli dersleri vardır. Mimari tasarım ve kentsel tasarım süreçleri; mimari tasarım eğitimi; mimarlık eleştirisi; ideolojiler ve mimarlık; ideolojiler ve kentsel mekânın üretimi; küreselleşme-yerelleşme süreçleri ve kentsel mekân konularına ilişkin yurt dışı ve yurt içi kitap ve dergilerde yayınlanmış makale ve bildirileri ve ayrıca bu alanlarda lisansüstü tez yürütücülükleri bulunmaktadır. Ayrıca, şu anda Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Gür, Dekan Yardımcılığı gibi çeşitli idari görevlerde de bulunmuştur.