Berivan Eliş Türkmen

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans (2004), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden lisans (2002) dereceleri almıştır. TED Üniversitesi'nden önce, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Bilkent Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda çeşitli pozisyonlarda, sosyal kalkınma, toplumsal cinsiyet, erişilebilirlik, gençlik ve insani güvenlik alanlarında çalışmıştır.