Bilge İmamoğlu

Bilge İmamoğlu lisans derecesini 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden aldı. Zonguldak Kömür Havzası için Erken Cumhuriyet Dönemi’nde tasarlanmış işçi konutları üzerine yazdığı tezini 2003 yılında tamamlayarak yine ODTÜ’de Mimarlık Tarihi Programından yüksek lisans derecesini aldı. Mezuniyetinden 2007 yılına kadar araştırma görevlisi olarak çalıştığı ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde mimari tasarım stüdyolarına ve modern dönem Türkiye mimarlığı ile ilgili derslere girdi. 2007 yılında, ODTÜ’de Mimarlık doktora programında başlamış olduğu, Türkiye’de mimarlık mesleğinin profesyonelleşmesi üzerine olan araştırmasını, Hollanda’da Delft Teknoloji Üniversitesi, Sanat, Mimarlık ve Kent Tarihi Enstitüsü’ne taşıdı. 2007-2010 yılları arasında bu kurumda doktora araştırmacısı olarak görev yaptı ve doktora tezini 2010 yılında savunarak derecesini aldı.   

Bilge İmamoğlu, modernizm ve modern kent ve mimarlık kuram ve uygulamaları genel çerçevesinde, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığı, mimarlık mesleğinin sosyolojik anlamda profesyonelleşmesi, modern mimarlık mirasının korunması ve belgelenmesi gibi alanlarda araştırmalar yapmaktadır.