Bilgin Avenoğlu

Bilgin Avenoğlu, 10 Mart, 1978 tarihinde İstanbul, Türkiye’de doğmuştur. Lisans derecesini Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü’nden, 2001 yılında, Fakülte Birincisi olarak almıştır. 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü’nden Yüksek Lisans derecesini almıştır. Beş yılı aşkın bir süre boyunca özel sektör ve kamu kuruluşlarında Yazılım Uzmanı ve Kıdemli Yazılım Uzmanı pozisyonlarında çalışmıştır. Daha sonra 2007 ve 2012 yılları arasında ODTÜ, Enformatik Enstitüsü, Bilişim Sistemleri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmış ve aynı bölümden doktora derecesini 2014 yılında almıştır. Çalışma konuları arasında, Yaygın Bilişim, Akıllı Ortamlar, Bağlam-Bilinçli Sistemler, Olay-Temelli Yapılar, Karmaşık Olay İşleme ve İş Süreçleri Yönetimi yer almaktadır.