BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Bu eğitim 18.05.2018 tarihinde başlıyor. Kontenjanlarımız dolmadan hemen online kayıt yaptırabilirsiniz.
Eğitim Süresi: 
18 saat teorik + 6 saat uygulama olmak üzere toplam 24 saat.
Eğitim Günleri: 
Cuma,Cumartesi,Pazar
Kontenjan: 
24
Fiyat: 
800.00
TL
TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişilik Temel Eğitimini verebilecek eğitim kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, "BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 30 uncu maddesi birinci fıkrasına göre; Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder. Yönetmelik kapsamında Bilirkişilik Temel Eğitimi almayan kişiler Bilirkişilik başvurusunda bulunamazlar.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Temel eğitim, on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşur.

Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

Uygulama eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

 EĞİTİM İÇERİĞİ

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

 • Giriş 
 • Türk yargı teşkilatı
 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler
 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 • Bilirkişinin Nitelikleri
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

 • Oy ve Görüşün Sunulması
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5: UYGULAMA

 Temel eğitime katılmak zorunludur. Katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12'sine (2 ders saati) devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Bu kurala uymayan katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir.

 KİMLER KATILABİLİR

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, “Bilirkişilik Yönetmeliği” 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. İlgili Yönetmeliğin 30 uncu maddesi birinci fıkrasına göre; Bilirkişilik Temel Eğitimine, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler katılabilirler.

“Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmedikçe, bilirkişi olarak görevlendirilemez” (Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 266, Ceza Muhakemesi Kanunu madde 63) ve “Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu… belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik siciline ve listesine kaydedilemez” (Bilirkişilik Kanunu madde 10/4) hükümleri gereği başvuruda bulunacak olan Hukukçuların bu hususu dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir.

EĞİTİMİN VERİLECEĞİ YER

TED ÜNİVERSİTESİ GB BLOK 06 NOLU SALONDA YAPILACAKTIR. Başlama saati 10.30 'dur.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Eğitime katılmak isteyenlerin ön kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir.  Ön başvuru kayıt tarihine göre kontenjana giren adaylara ücret yatırılması ve aşağıda yer alan belgelerin teslim edilmesi hususlarında bilgilendirme yapılacaktır.

Eğitime katılmak isteyenlerin aşağıda yer alan belgeleri Merkezimize teslim etmesi gerekmektedir.

 • -Dekont,
 • -Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • -5 yıllık kıdeminin olduğunu gösterir belge,
 • -Kayıt Formu 
 • 1 Fotograf
 • -Diploma,

-İndirimden faydalanabilenler için; faydalanabileceği indirim karşılığında belirtilen belge. (ilgili belgenin aslı veya aslı gibidir onaylı olması gerekmektedir.)

TED ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİDenizbank Cebeci ŞubesiTR34 0013 4000 0078 4412 8000 01

 Dekontun açıklama bölümünde:

Katılımcının, Adı – Soyadı, ve TC Kimlik Numarası ile Eğitimin adının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Kredi Kartı ile Ödeme:

Kredi Kartı ödemeleri anlaşmalı kartlarla taksitli ve tek çekim olarak sistemden yapılabilecektir.

 EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE

Eğitim sonunda eğitimi tamamlayan katılımcılara “Bilirkişilik Temel Eğitimi” ni tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir. Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 30. maddesi gereği derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin eğitimle ilişiği kesilir. İlişiği kesilen katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir.

 
EĞİTİM ÜCRETİ 

İNDİRİMLER- TED ve TED'li Kuruluşların personeli ve mezunları :   %10 indirimli)

- Merkezimizin düzenlediği sürekli eğitim programlarına daha önce katılmış olanlar, Özel veya Kamu kuruluşlarından gelen toplu taleplerde 4 ve üzeri katılımcı olduğunda Merkezimizle iletişime geçiniz.

- Kamu Çalışanları- Kamu kuruluşlarından emekli olmuş personel :  %10 indirimli

-Ayrı bir uzmanlığı olduğunu belgeleyen Hukukçular için  %10 indirimli

-Yeterli kontenjan sağlanamadığı takdirde tarafınıza bilgi verilecektir.

Önemli Açıklama: Eğitime katılmak isteyen kursiyerler kredi kartlarına peşin veya taksitli olarak kart ile çevrimiçi ödemelerini yapabilirler. Ödeme yapmadan önce katılımcıların online kayıt yapmaları gerekmektedir. Eğitime kaydın tamamlanabilmesi için eğitim ücretinin, eğitim başlama tarihine kadar yatırılarak kayıt kesinleştirilmelidir.

EĞİTMENLER

Teorik Eğitim 

1- Yrd. Doç. Dr. Mehmet Savaş ÖZDAĞ

2- Prof. Dr. Devrim GÜNGÖR

Uygulama Eğitimi 

1- Prof. Dr. İsmail Hamit HANCI

2- Prof. Dr. Gürol CANTÜRK