Bugay, A., Tuna, M. E., Çelik Örücü, M. Ulukaya, S. ve Çok, F. (2012). Yeni bir Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı: TED Üniversitesi örneği. IV. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, Ankara.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.g.- Reprints or Translations of Previous or Concurrent Publications
Bugay, A., Tuna, M. E., Çelik Örücü, M. Ulukaya, S. ve Çok, F. (2012). Yeni bir Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı: TED Üniversitesi örneği. IV. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, Ankara.
TEDU Authors: 
Sevgi Ulukaya