Burçhan Sakarya

Burçhan Sakarya, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden 1992 yılında mezun olduktan sonra Devlet Planlama Teşkilatında iş hayatına başladı. 1998 yılında ABD’de Arizona State University’de iktisat dalında yüksek lisansını tamamladı. 2001 yılında yeni kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna geçti. Ekonomi alanındaki doktora derecesi Gazi Üniversitesinden 2011 yılında aldı. Doktora tezinde makro ihtiyati politikalar ve parasal aktarım mekanizması üzerinde çalıştı. 2012-2016 yıllarında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce bankacılık ve finans yüksek lisans programında ihtiyati düzenlemelerin banka davranışları üzerindeki etkileri ile temel bankacılık konularında dersler verdi. Finansal istikrar, sistemik risk ve bankacılık konularında makaleler yayınladı,  BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisinin yardımcı editörlüğü görevini yürüttü. 2017 yılı başında BDDK’dan ayrılarak T.C. Kalkınma Bakanlığına geçti.  Akademik ilgi alanları, küresel finansal istikrar, sistemik risk, finansal piyasa düzenlemeleri ve para politikası uyumu ve finansal derinleşmedir.