Burcu Çuvaş

Burcu Çuvaş, 1989 yılında Edirne’de doğdu. 2007 yılında Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2014 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Aile Psikolojisi alanından yüksek lisans derecesini aldıktan sonra aynı üniversitede doktora eğitimine başladı. Halen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji alanında doktora eğitimine devam etmektedir.