Burcu Türkoğlu

Bahçelievler Deneme (YDA) Lisesinden Haziran, 2007'de mezun oldu. Ardından lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Haziran, 2013’teki lisans mezuniyetinden sonra aynı yıl içerisinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Siyaset Bilimi) Programında yüksek lisans eğitimine başladı ve bu sırada ODTÜ’nün Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programından özel öğrenci olarak dersler aldı. Ağustos, 2017'de, "Siyasal Teoride İstisna Hali ve Uygulamaları: Fransa, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri Örnekleri" başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı.

Şubat 2016'dan Haziran 2016'ya kadar Bala Anadolu Lisesi'nde ücretli İngilizce öğretmeni olarak görev yapmış olan Burcu Türkoğlu, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programında lisansüstü eğitimine devam etmekte ve Kasım 2016’dan bu yana TED Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofisi'nde Erasmus+ Değişim Programı Uzmanı olarak görev yapmaktadır.