Çağla Öneren Şendil

Çağla Öneren Şendil 1985 yılında Lefkoşa’da doğmuştur. Lisans Eğitimini 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisansına ODTÜ Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde devam etmiştir. 2010 yılında yüksek lisans derecesini aldıktan sonra, 2011 yılında doktorasına yine ODTÜ Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümünde devam etmiştir. Doktora derecesini okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarındaki çocukların akran ilişkileri ve akranlar arası problem durumları hakkındaki inanış ve uygulamaları üzerine yaptığı tez çalışması ile 2016 yılında almıştır. Doktora eğitimi sırasında enstitü anabilim dalında 4.00 not ortalaması ile Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 2010-2011 akademik yılı “Ders Performans Ödülü” almıştır. Yüksek Lisans eğitimine devam ederken, 2009 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı görevine 7 yıl kadar devam etmiştir. Araştırma Görevlisi olarak çalıştığı süre zarfında, birçok lisans düzeyinde derse asistanlık yapmış ve bu anlamda kendini geliştirme fırsatı yakalamıştır.  

Akademik ve bilimsel çalışmalarını okul öncesi çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimleri, akran ilişkileri, sosyal yetkinlikleri, davranış problemleri, aile tutumları ve okula hazırbulunuşluğu üzerinde sürdürmektedir. Dr. Şendil’in bu konularda uluslararası yayınları ve konferans bildirileri bulunmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra, Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen çocuk değerlendirme testleri ve aile eğitimleri gibi pek çok eğitim ve konferansa katılmıştır.  

Çağla Öneren Şendil evli ve bir çocuk annesidir.