Çakıroğlu, A. “Karatepeli Fıkralarına Sosyolojik Bir Bakış”. (A Sociological View to the Anecdotes of Karatepeli). KIBATEK XIII. Lecture Semposium (13-19 Kasım 2006, Adana-Antakya) Bildirileri, Nobel Kitabevi, Adana 2007, pp. 35-55.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.h.- Conference papers with proceedings
Çakıroğlu, A. “Karatepeli Fıkralarına Sosyolojik Bir Bakış”. (A Sociological View to the Anecdotes of Karatepeli). KIBATEK XIII. Lecture Semposium (13-19 Kasım 2006, Adana-Antakya) Bildirileri, Nobel Kitabevi, Adana 2007, pp. 35-55.
TEDU Authors: 
Aylin Çakiroglu Çevik