Çakıroğlu Çevik, A. and Gündüz Hoşgör, A. (2015) “Eğitim ve Mühendislik Fakülteleri Özelinde Yükseköğrenime Erişimdeki Eşitsizlikler”. 1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC): Değişen Dünya ve Yükseköğretim: Kimlik, Politika ve Reform

  • A.11.-- Conference Presentations and Duties
Çakıroğlu Çevik, A. and Gündüz Hoşgör, A. (2015) “Eğitim ve Mühendislik Fakülteleri Özelinde Yükseköğrenime Erişimdeki Eşitsizlikler”. 1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC): Değişen Dünya ve Yükseköğretim: Kimlik, Politika ve Reform Modelleri, Boğaziçi Üniversitesi, 14-16 Ekim 2015, İstanbul, Türkiye.
TEDU Authors: 
Aylin Çakiroglu Çevik