Çam, Z., Çavdar, D., Ünsal. S. ve Çok, F. (2012). Ahlak gelişimine kuramsal yaklaşımlar, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12,2, 1-16.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.a.- Books, textbooks, scholarly monographs written by the faculty member
  • ii. Accepted
Çam, Z., Çavdar, D., Ünsal. S. ve Çok, F. (2012). Ahlak gelişimine kuramsal yaklaşımlar, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12,2, 1-16.
TEDU Authors: 
Figen Çok