Çelik, K., Tar, Y. Y. (2015). Samsun’da Yaşayan Romanlar: Sınırlı Sosyal Hakla Yaşam Kurma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 8, Sayı: 36, ss.621-635.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.d.- Articles in refereed journals NOT listed by Thompson Reuters Citation Indices
  • ii. Accepted
Çelik, K., Tar, Y. Y. (2015). Samsun’da Yaşayan Romanlar: Sınırlı Sosyal Hakla Yaşam Kurma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 8, Sayı: 36, ss.621-635.
TEDU Authors: 
Kezban Çelik