Cem Akgüner

Dr. Cem Akgüner İnşaat Mühendisliği lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi’nden, İnşaat - Geoteknik Mühendisliği yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden ve İnşaat - Geoteknik Mühendisliği alanındaki doktora derecesini ise University of Texas at Austin’den almıştır. Doktora çalışması, Kaliforniya ve Texas’da yürüttüğü, çok sayıda kazık yükleme deneyi ile uygulanan arazi ve laboratuvar deneyleri sonuçlarına bağlı olarak değişen zemin şartlarında ve tabakalı zeminlere çakılan düşey yüklü tekil kazıkların yük-oturma davranışının belirlenmesi için pratik bir yaklaşım geliştirmiştir. Dr. Akgüner lisansüstü eğitimi sırasında, araştırma görevlisi ve YTÜ ve UT-Austin’de lisans ve lisansüstü derslerinde asistan olarak çalışmıştır. Şubat 2014’te TED Üniversitesi’ne katılmadan önce, 2007 ile 2014 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim görevlisi ve araştırmacı olarak çalışmıştır. Ayrıca uzmanlık alanında beş yüksek lisans öğrencisine danışmanlık yapmıştır. 2008 yılından 2016’ya kadar LLP Erasmus değişim programında İnşaat Mühendisliği bölüm koordinatörlüğünde bulunmuştur. 

Kendisinin güncel araştırma konuları ve projeleri kazıkların düşey ve yatay davranışı, düşey ve yatay konsolidasyon, taş kolonlar ve darbeli kolonlarla zeminlerin iyileştirilmesi ile laboratuvar modellemesi ve deneyleridir. Dr. Akgüner’in araştırmaları hakemli dergilerde yayınlanmaktadır. Ayrıca kendisi, İnşaat Mühendisliği ve Geoteknik Mühendisliği ile ilgili pek çok ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşun üyesidir.