Cemalettin Öcal Fidanboy

Dr. C. Öcal FİDANBOY; Başkent Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nden doktora derecesine, Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümleri’nden iki ayrı yüksek lisans derecesine ve Kimya Mühendisliği ile İşletme Yönetimi alanlarından lisans derecelerine sahiptir. Yirmi yılı aşan iş yaşamı boyunca, başta TÜBİTAK ve Türk Telekom olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta Yazılım Kalite Yöneticiliği ve Yönetim Danışmanlığı görevlerini üstlenmiştir. Kısmi Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak Yazılım Kalite Güvencesi ve Yönetimi, Organizasyon Teorisi, Ar-Ge Yönetimi ve Eğitim Kurumlarında Etik konularında dersler veren Dr. Fidanboy; halen BT yönetimi, yazılım süreç yönetimi, CMMI, yazılım proje yönetimi, yazılım kalite güvencesi, yazılım yönetimi standartları ve stratejik Ar-Ge yönetimi konularında danışmanlık ve eğitmenlik çalışmalarını sürdürmektedir.