Çiçek Boztuğ Yerci

Çiçek Boztuğ, lisans derecesini 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden aldı. Yüksek lisans derecesini 2009 yılında University of Connecticut Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden, doktora derecesini ise 2014 yılında Boston Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden aldı. Yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında University of Connecticut’ta ve Boston Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Eylül 2014’te TED Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne yardımcı doçent olarak katıldı. 

Dr. Boztuğ’un ilgi alanı, elektronik ve fotonik bileşenlerin aynı platforma entegrasyonunu sağlamak için CMOS-uyumlu kızılötesi lazer geliştirmektir. Bu alanda yaptığı doktora çalışmaları sırasında elde ettiği sonuçlar, Boston Üniversitesi genelinde düzenlenen bir yarışmada “Photonics Center Berman Future of Light Award” ödülüne layık görülmüştür. Dr. Boztuğ’un bu alanda, PNAS, ACS Nano, Small gibi yüksek etki faktörlü dergilerde yayınları vardır.