Ders İçerikleri

ADS 540
Çok Değişkenli Analiz
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Temel Bileşenler Analizi, Faktör Analizi, Yapısal eşitlik modelleri, Kümelenme Analizi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 511
İstatistiksel Çıkarım Metotları I
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İstatistiğin temel kavramları, dağılımlar, hipotez testleri, örneklemden yola çıkarak tüme dair hesaplar
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 521
Sayısal Yöntemler
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Modelleme ve regresyon analizinde deterministik ve deterministik olmayan çözüm kümeleri, optimizasyon teknikleri
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 522
İleri Istatistiksel Metodlar
(0+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İstatistik alanında kısmen yeni gelişmeleri matematiksel bir bakis açısıyla işler. Bayes Metodlari, Monte Carlo Metodlari, Monte Carlo- Markov Chain Modeller, Kirik egri yontemi, Kernel Metodu
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 523
Zaman Serileri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Zaman indeksli verinin analizi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 531
Bilgi Erişimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Temel bilgi erişim modelleri, sözlük, liste post etme, vektör uzay modeli, olasılıksal bilgi erişimi, metin (text) ve vektör uzay sınıflandırması, destek vektör makinesi ve makine öğrenmesi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 545
Ordinary and Generalised Linear Regressi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Doğrusal ve Genelleştirilmiş Doğrusal Regresyon Modelleri
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 550
Stokastik Süreçler
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Stokastik süreçler (Martingles, Brownian Motion) ve stokastik türev ve integralleri işler
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 555
Çoklu Seviyeli ve Panel Veri Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Temel Bileşenler Analizi, Faktör Analizi, Yapısal eşitlik modelleri, Kümelenme Analizi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 591
Teze Hazırlık Semineri
(0+0+0) 0 Kredi / 5 AKTS
Tez konusunu belirleme, problem tanımlama. Literatür taraması, veri toplama ve yöntem araştırma gibi teze hazırlık çalışmaları. Tez önerisini seminer şeklinde sunma. Program kapsamında düzenlenen seminerlere katılım.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 592
Yüksek Lisans Tezi I
(0+0+0) 0 Kredi / 30 AKTS
Bir öğretim üyesinin danışmanlığında gerçekleştirilen yüksek lisans tezinin ilk aşaması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 593
Yüksek Lisans Tezi II
(0+0+0) 0 Kredi / 30 AKTS
Bir öğretim üyesinin danışmanlığında gerçekleştirilen yüksek lisans tezinin ikinci aşaması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 600
Büyük Veri Analitiği
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ADS 610
Veri Madenciliği
(0+0+0) 3 Kredi / AKTS
Veri tabanında hazır olan ya da ham olan veriye ulaşabilmeyi işler
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 521
Veri Yapıları ve Algoritmalar I
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Birleştir-Bul. Algoritma analizi. Yığınlar ve sıralar. Temel sıralama. Mergesort. Quicksort. Öncelikli sıra. Temel sembol tabloları. İkili arama ağaçları. Dengeli arama ağaçları. İAA'nın geometrik uygulamaları. Karma tabloları. Arama uygulamaları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 522
Veri Yapıları ve Algoritmalar II
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Yönsüz çizgeler. Yönlü çizgeler. Asgari tarayan ağaçlar. En kısa yollar. Azami akış ve asgari kesim. Radix sıralama. Denemeler. Altkatar araması. Düzenli ifadeler. Veri sıkıştırma. İndirgemeler. İnatçılık. Doğrusal programlama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 544
Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliğinin
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Temel makine öğrenmesi algoritmaları, eğitmenli ve eğitmensiz öğrenme, temel veri madenciliği tekniklerine giriş, sınıflandırma, regresyon, bağlanım kuralları, ayrıştırma analizi, tavsiye sistemleri
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GSSE 599
Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yayın Etiği
(1+0+0) 1 Kredi / 2.5 AKTS
Literatür Taraması; Amaç ve Kapsamın Belirlenmesi; Analitik ve Deneysel Yaklaşımlar; Anket Tasarımı ve Değerlendirmesi; Deney Tasarımı; Verilerin Nitel ve Nicel Analizi; Sonuçların Sunumu. Akademik yayınlarla ilgili etik kurarlar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 538
Kesikli Optimizasyon
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Modelleme, gevşetme ve sınırlama teknikleri; çözümü kolay temel problemler; eşleme ve atama problemleri; dinamik programlama; karmaşıklık teorisi; dal budak tekniği; tabu arama, genetik algoritmalar, değişken komşuluk araması gibi bazı meta-sezgisel yöntemler; uygulama örnekleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 547
Belirsizlik Modelleme ve Analizi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Olasılık kavramı ve olasılığın temel teoremleri. Koşullu olasılık. Rassal değişkenler. Kesikli ve sürekli olasılık dağılımları. Beklenen değer. Hipotez testleri. Varyans Analizi. Basit ve çoklu regresyon. Korelasyon analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
IE 549
Risk Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Risk tanımı ve analizi. Belirsizlik tipleri. Belirsizliğin kaynağı. Risk tahmini, değerlendirme ve kontrolü. Nicel risk değerlendirme modelleri. Olasılıksal çıkarımlar yapma. Olasılıksal senaryo ve duyarlık analizleri. Monte-Carlo simulasyon. Belirsizlik altında karar verme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 501
İleri Düzey Araştırma Yönt.ve İstatistik
(2+2+0) 3 Kredi / 7 AKTS
İleri regresyon yöntemlerinin derinlemesine kavranması. Basit doğrusal regresyon, çoklu doğrusal regresyon, etkileşimler, kategorik ve sürekli değişkenler ve ilgili konular. SPSS’te analiz yapma, sonuçları yorumlama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK