Cüre, S., & Gökler Danışman, I. (in press). Ebeveyn Yetiştirme Tarzları Ölçeği – ÇocukFormu’nun Türkiye örneklemine uyarlama çalışması. Çocuk ve Gençlik RuhSağlığı Dergisi. (PsychINFO)

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.d.- Articles in refereed journals NOT listed by Thompson Reuters Citation Indices
  • ii. Accepted
Cüre, S., & Gökler Danışman, I. (in press). Ebeveyn Yetiştirme Tarzları Ölçeği – Çocuk Formu’nun Türkiye örneklemine uyarlama çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. (PsychINFO)
TEDU Authors: 
Ilgın Gökler Danışman