Deniz, M. Çok, F. and Duyan. V. (2013). Ergenlikte Özerklik: Duygusal Özerklik Ölçeğinin ergenler için uyarlanması ve psikometrik özellikleri, Eğitim ve Bilim, 38,167, 352-363.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.c.- Articles in refereed journals listed by Thompson Reuters Citation Indices (SCIE, SSCI, A&HCI)
  • ii. Accepted
Deniz, M. Çok, F. and Duyan. V. (2013). Ergenlikte Özerklik: Duygusal Özerklik Ölçeğinin ergenler için uyarlanması ve psikometrik özellikleri, Eğitim ve Bilim, 38,167, 352-363.
TEDU Authors: 
Figen Çok