Deniz Okay

Deniz Okay, 1991 yılında KKTC'de doğdu. 2010 yılında, St. Georg Avusturya Lisesi'nden mezun oldu. 2015 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini birincilikle tamamladı. Aynı yıl, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı'nda yüksek lisansına başladıktan sonra 2017 yılında "The Psychological Impacts of Indirect Exposure to Ongoing Terrorist Attacks on a Group of Turkish University Students: A Qualitative Analysis" başlıklı tez çalışmasını sunarak klinik psikoloji uzmanlığını aldı. Halen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı'nda doktora çalışmalarına devam etmekte olup eğitimi kapsamında Ayna Klinik Psikoloji Destek Ünitesi'nde süpervizyon altında psikoterapi hizmeti vermektedir.