Derin İnan

1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun olan A. Derin İnan, yüksek lisans programını 2001 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde tamamlamıştır. Aynı yıl Londra’da kabul edildiği AA (Architectural Association) Mimarlık Tarihi ve Teorileri Bölümü doktora programında Marina Lathouri ve Mark Cousins ile birlikte çalışmıştır. Mimarlık ve kentsel tasarım ilişkisini mimari çizim ve temsiliyet üzerinden inceleyen “Kartografiden Kentsel Planlamaya: Türkiye’de Kentsel Söylemlerin Endeksi Olarak Ankara Planı” başlıklı doktora çalışmasını 2009 yılında AA’de tamamlamıştır. 2005-2006 öğretim döneminde Anadolu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nde 1. sınıf ve 4. sınıf mimarlık tasarım stüdyolarında; 2006-2012 öğretim döneminde ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde 1. sınıf tasarım stüdyosunda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2005-2008 yılları arasında Mimarlar Odası Genel Merkezi’nin Yayın ve Sergiler Bölümü’nde editörlük yapmıştır. 2006 yılından beri Mimarlar Odası Anma Programı kapsamında yürütülen araştırma projelerinin yürütücülüğünü yapmaktadır. 

Araştırma alanları mimari tasarım ve temsiliyet, temel tasarım ve mimarlık eğitimi konularını içermektedir.