Dijital Oyun Geliştirme Sertifika Programı – Tasarım

Bu eğitim için ön kayıt alıyoruz, hemen ön kaydınızı yapın, eğitim açıldığında size haber verelim.
Eğitim Süresi: 
56 Saat (7 hafta) Başlangıç: 12/11/2016 - Bitiş: 25/12/2016
Eğitim Günleri: 
Cumartesi,Pazar 10.30-15.30
Kontenjan: 
20
Fiyat: 
1950.00
TL
Bu sertifika programının sonunda, Eğitime katılan öğrencilerimiz Dijital Oyun Geliştirme Sertifika Programı–Yazılım eğitimine katılan öğrencilerle ortak takımlar halinde, bitirme projesi kapsamında bir oyun geliştireceklerdir.

Eğitimin Amacı

Yeni medya teknolojileri kapsamında dünyanın en büyük endüstrilerinden biri haline gelmiş olan Dijital Oyun Tasarımı, ekonomik krizlerden de en az etkilenen sektör olma özelliğini taşımaktadır. Aynı zamanda genç nüfus için de yeni ve açık bir istihdam alanıdır. Bu eğitim Dijital Oyun Tasarımı alanında sektörün ihtiyacını karşılayacak insan kaynağını sağlamayı, bu alanda geliştirilecek proje ve ürünlerle ülkemize katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Hedef Katılımcılar

Bu eğitime, 3D Modelleme ve Animasyon, Oyun Tasarımı ve Oyun Grafikleri konularında kendisini geliştirmek isteyen lise mezunu ve 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir. En azından bir modelleme/animasyon yazılımı  deneyimi olanlar bu programı tercih etmelidirler.

Eğitimin İçeriği

1. Modül: Oyun Tasarımı

2. Modül: Modelleme ve Grafik Tasarım

3. Modül: Animasyon ve Ses

4. Modül: Bitirme Projesi (+ Hukuki Konular ve Pazarlama)

Eğitmen Kadrosu

Eğitmen kadrosu Üniversitemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden ve Türkiye Oyun Geiştiricileri Derneği (TOGED)* üye şirketlerinde çalışan sektör uzmanlarından oluşmaktadır.

*Dijital Oyun Geliştirme Sertifika Programı, TOGED işbirliği ile yürütülmektedir.

Doç. Dr. Tolga Kurtuluş Çapın

Tolga K. Çapın, Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Bilgisayar Mühendisliği alanında 1991 ve 1993’de Bilkent Üniversitesi’nden, Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanında 1998’de Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)’den aldı. TED Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne katılmadan once A.B.D.’de Nokia Araştırma Laboratuarı’nda 2000-2006 yılları arasında araştırma mühendisi ve araştırma yöneticisi olarak çalıştı ve mobil grafik, mobil etkileşim ve artırılmış gerçeklik içeren birçok konu üzerinde araştırma faaliyetlerinde bulundu. 2006-2014 arası Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı 3DPHONE projesinin koordinatörlüğü ve TÜBİTAK araştırma projelerinin yürütücülüğünü yaptı. 1991-1998 yılları arasında ISO-MPEG komitesinde görev aldı ve katkılarından dolayı ISO özel hizmet ödülüne layık bulundu. Mobile Java standartlarına katkılarından dolayı 2004 yılında kendisine “üstün katkı ödülü” verildi.

Halihazırda TÜBİTAK TEYDEB BİLTEG Danışma Kurulu üyeliği; TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Dairesi Odak Grubu üyeliği; Springer The Visual Computer dergisi için yardımcı editörlük görevi yapmaktadır.  Bilgisayar grafiği ve İnsan-Bilgisayar Ektileşimi alanlarında 7 A.B.D. patenti, 3 uluslararası patenti ve 60'dan fazla uluslararası makalesi bulunmaktadır.

 Yrd. Doç. Dr. Gizem Akıncı

Gizem Akıncı 2007 yılında Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini aldı. 2010 yılında “SPH İçin Düzgün Yüzey Tanımlama” adlı teziyle Almanya’da Albert Ludwigs Freiburg Üniversitesi’nden yükseklisans derecesini aldı. 2010-2014 yılları arasında yine Albert Ludwigs Freiburg Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2014 yılında Prof. Dr. Matthias Teschner tarafından yönetilen “SPH Tabanlı Akışkanlar İçin Etkili Yüzey Tanıma” başlıklı tez çalışmasıyla Albert Ludwigs Freiburg Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü’nden doktora derecesini aldı. Nisan 2014-Şubat 2015 döneminde Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de doktora sonrası çalışmalar yaptı.

Gizem Akıncı, tanecik tabanlı akışkanların simülasyonu, ve özellikle etkili yüzey tanımlama ve veri yapıları oluşturma üzerine çalışmalar yürütmektedir. Bilgisayar grafikleri ana çalışma alanı olup, TED Üniversitesi’nde Bilgisayar Grafikleri ve Oyun Programlama derslerini vermektedir.