Dinçer, Nergiz, and Bilin Neyaptı. "1999 Bankalar Kanunu'nun Bir Değerlendirmesi." iktisat işletme ve Finans, Mart (2000): 41-46.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.c.- Articles in refereed journals listed by Thompson Reuters Citation Indices (SCIE, SSCI, A&HCI)
  • i. Published
  • without TEDU Affiliation
Dinçer, Nergiz, and Bilin Neyaptı. "1999 Bankalar Kanunu'nun Bir Değerlendirmesi." iktisat işletme ve Finans, Mart (2000): 41-46.
TEDU Authors: 
Nazire Nergiz Dinçer