Dr. Hüseyin Çıldır

Dr. Hüseyin ÇILDIR lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, biyoloji bölümünden aldı. Yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, Ekoloji alanında tamamladı. Yüksek lisans çalışması olan “Introduction of exotic vertebrates in Turkey: A review and an assessment of their impact” konulu araştırma kendi alanında Türkiye’de yapılan ilk çalışma niteliğindedir. Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, Botanik alanında aldı.

Dr. ÇİLDİR’in araştırma konuları Bitki Sistematiği, Bitki Anatomisi ve Morfolojisi, Palinoloji, Bitki Tohum ve Tüy Mikromorfolojisini kapsamaktadır.

Üniversiteye hazırlık amaçlı bir konu anlatımlı ve iki soru bankası olmak üzere üç kitabı bulunmaktadır.

Bilimsel çalışmaların ve projelerin yanı sıra halen TED Ankara Koleji’nde biyoloji öğretmenliği ile birlikte Uluslararası Bakalorya-Diploma Programında “examiner” görevini sürdürmektedir.