Dr. Öğr. Üyesi

Işıl Sevilay Yılmaz, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 1997 yılı mezunudur. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nde  2001 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü yan dal programını da tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimine  Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde  devam ederek “An Analysis Of Stock Splits in the Istanbul Stock Exchange (İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Hisse Bölünmelerinin Bir Analizi)” isimli tez çalışması ile yüksek lisans derecesini 2003 yılında almıştır. Mezuniyet sonrası PricewaterhouseCoopers İstanbul ofisi Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Departmanı’nda çalışmış ve 2005 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını almıştır. 2005 yılı sonrasında çeşitli özel sektör firmalarında çalışmıştır ve özellikli olarak inşaat sektöründe yer alan firmalara danışmanlık hizmetleri vermiştir. 2016 yılında “Mergers and Acquisitions During Financial Crises (Finansal Kriz Dönemlerinde Şirket Birleşme Ve Satın Almaları)” isimli tez çalışması ile Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden doktora derecesini almaya hak kazanmıştır. Doktora sürecinde kurumsal finansman, sermaye piyasaları ve finansal yönetim  gibi derslerin asistanlığını yapmış, ayrıca Uluslararası Finans dersini vermiştir. Mezuniyet sonrası TED Üniversitesi’nde kısmi zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermiştir ve Şubat 2017  tarihinden itibaren tam zamanlı olarak TED Üniversitesi İşletme Bölümü’nde görev yapmaktadır. Araştırma alanları arasında şirket birleşme ve satın almaları, finansal krizler, kurumsal finans ve finansal muhasebe konuları yer almaktadır. Araştırmaları sonucu yayınlanmış  uluslararası makaleleri bulunmaktadır.