Duygu Sert

Okutman

İngilizce Dil Okulu

Duygu Sert, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans derecelerini aldı.

Akademik hayatına Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başladı. Sonrasında yine Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda ve ardından Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda İngilizce Okutmanı olarak görevine devam etti. 2004-2012 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nin yurtiçinde ve yurtdşında tanıtımını gerçekleştirmek, üniversiteyi ziyaret eden protokole mihmandarlık yapmak maksadıyla gönüllü olarak Tanıtım Ofisi’nde görev almıştır.

Ses Düzeni, Ses Bilimi, Çeviri Yöntemleri, Genel İngilizce, Akademik İngilizce, çeşitli alanlara yönelik mesleki İngilizce konularında lisans dersleri vermişir.

Duygu Sert, Şubat 2013’ten bu yana TED Üniversitesinde İngilizce Dil Okulu’nun Okutmanı olarak çalışmaktadır.