Öğretim Programı

Yarıyıl 1
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
MATH 103
Eğitim Bölümleri İçin Matematik
3
0
0
3
5
HIST 101
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
2
0
0
2
2
BIO 101
Yaşam Bilimleri
2
2
0
3
5
ENG 101
Akademik İngilizce Becerileri
2
2
0
3
5
CMPE 101
Bilgi Teknolojilerine Giriş
2
0
2
3
5
EDU 101
Eğitime Giriş
2
2
0
3
6
TUR 101
Türkçe I
2
0
0
2
2
Yarıyıl 2
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
EDU 102
Öğretim İlke ve Yöntemleri
2
2
0
3
6
PHIL 104
Felsefe ve Etik
3
0
0
3
5
ENG 102
Akademik Yazma
2
2
0
3
5
HIST 102
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
2
0
0
2
2
TUR 102
Türkçe II
2
0
0
2
2
PSY 104
Psikoloji
3
0
0
3
5
PHYS 104
Doğa Bilimlerine Giriş
2
2
0
3
5
Yarıyıl 3
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
ART 100
Görsel Sanatlar ve Estetik
2
2
0
3
5
EDU 201
Okul, Aile ve Toplum
1
2
0
2
4
ECE 201
Okulöncesi Eğitime Giriş
2
2
0
3
5
ECE 203
Çocuk Gelişimi ve Öğrenme
2
2
0
3
5
LIT 201
Çocuk Edebiyatı
3
0
0
3
5
ECE 205/207
Üstün Yet. Gelişimi ve Eğitimi/Eğt.Drama
3
0
0
3
6
Yarıyıl 4
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
ECE 242
Dil Gelişimi ve Okuma Yazma Eğitimi
2
2
0
3
5
ECE 206
Çocuk, Oyun ve Öğrenme
2
2
0
3
5
ECE 204
Çocuk Sağlığı, Güvenliği ve Beslenmesi
2
2
0
3
5
ECE 202
Okulöncesi Eğitimi Eğitim Programı
2
2
0
3
6
EDU 202
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2
0
0
2
3
EDU 200
Okullarda Gözlem
1
4
0
3
6
Yarıyıl 5
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
ECE 311
Okulöncesi Matematik, Fen ve Teknoloji Eğitimi
3
2
0
4
7
ECE 381
Okulöncesi Eğitimi Okul Deneyimi I
1
4
0
3
6
ED
Ek Dal
3
0
0
3
5
EGE 321
Sanat Eğitimi
2
2
0
3
4
ELE 307
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
2
2
0
3
5
EGE 341
Müzik Eğitimi
1
2
0
2
3
Yarıyıl 6
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
ECE 382
Okulöncesi Eğitimi Okul Deneyimi II
1
4
0
3
6
EGE 304
Ölçme ve Değerlendirme
2
2
0
3
5
ECE 302
Öğrenme Ortamları
2
2
0
3
5
EDU 302
Özel Eğitim ve Kaynaştırma
2
0
0
2
3
ED
Ek Dal
3
0
0
3
5
ECE 342
İlköğretime Hazırlık
2
2
0
3
6
Yarıyıl 7
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
TEDU 400
Öğrenci Gelişimi Semineri
0
0
0
0
1
EDU 401
Topluma Hizmet Uygulamaları
1
2
0
2
3
ECE 471
Okulöncesi Eğitimi Araştırma Projesi
1
4
0
3
7
ECE 481
Öğretmenlik Uygulaması I
1
8
0
5
10
ED
Ek Dal
3
0
0
3
5
EGE 441
Motor Gelişim ve Beden Eğitimi
1
2
0
2
4
Yarıyıl 8
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
GPC 212
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
2
2
0
3
6
EDU 404
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
2
0
0
2
3
ECE 472
Okulöncesi Eğitimi Bitirme Projesi
1
4
0
3
7
ECE 482
Öğretmenlik Uygulaması II
1
8
0
5
9
ED
Ek Dal
3
0
0
3
5

T: Teori, P: Pratik, L: Laboratuar, K: Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi