Öğretim Programı

Yarıyıl 1
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
MATH 111
Tek Değişkenli Analize Giriş
3
2
0
4
7
ECON 101
Ekonomi I
3
1
0
4
6
ENG 101
Akademik İngilizce Becerileri
2
2
0
3
5
CMPE 101
Bilgi Teknolojilerine Giriş
2
0
2
3
5
TUR 101
Türkçe I
2
0
0
2
2
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
Yarıyıl 2
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
ECON 102
Ekonomi II
3
1
0
4
6
ENG 102
Akademik Yazma
2
2
0
3
5
TUR 102
Türkçe II
2
0
0
2
2
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
Yarıyıl 3
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
MATH 112
Çok Değişkenli Analize Giriş
3
2
0
4
7
MATH 230
Olasılık Teorisine Giriş
3
0
0
3
6
ECON 211
Mikroekonomi I
3
1
0
3
6
ECON 221
Makroekonomi I
3
0
0
3
6
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
HIST 101
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
2
0
0
2
2
Yarıyıl 4
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
MATH 232
İstatistik'e Giriş
3
0
0
3
6
ENG 204
İngilizce Mesleki İletişim Becerileri
3
0
0
3
5
ECON 212
Mikroekonomi II
3
1
0
3
6
ECON 222
Makroekonomi II
3
0
0
3
6
HIST 102
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
2
0
0
2
2
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
Yarıyıl 5
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
ECON
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
ECON
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
ED
Ek Dal
3
0
0
3
5
FREE
Serbest Seçmeli
3
0
0
3
5
ECON 300
Yaz Stajı I
1
0
0
1
2
ECON 331
Ekonometri I
3
0
2
4
6
Yarıyıl 6
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
ECON
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
ECON
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
ED
Ek Dal
3
0
0
3
5
FREE
Serbest Seçmeli
3
0
0
3
5
TEDU 400
Öğrenci Gelişimi Semineri
0
0
0
0
1
ECON 332
Ekonometri II
3
0
2
4
6
Yarıyıl 7
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
ECON 401
Araştırma Yöntemleri
3
0
0
3
7
ECON
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
ECON
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
ED
Ek Dal
3
0
0
3
5
ECON
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
ECON 400
Yaz Stajı II
1
0
0
1
2
Yarıyıl 8
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
ECON
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
ECON
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
ED
Ek Dal
3
0
0
3
5
ED
Ek Dal
3
0
0
3
5
ECON 402
Mezuniyet Projesi ve Seminer
3
0
0
3
7

T: Teori, P: Pratik, L: Laboratuar, K: Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi