Ejder Yelken

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunudur. Ekonomi yüksek lisansını Doğu Akdeniz Üniversitesinde yapmıştır. Doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümünde  yürütmüş ve Eğitim Ekonomisi ve Planlaması programından “Eğitimi Uluslararası Sınavlarla Yeniden Düzenlemek – Bağlamı, Kapsamı ve Dönüştürücü Gücüyle PISA” isimli tezle doktora derecesini almıştır. 26 ülkeden toplanan verilerle hazırlanan bu tez, PISA’nın küresel etkisi konusunda yapılmış çok az sayıdaki çalışma arasında yer almaktadır.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitimci, yönetici olarak görev yapmıştır. Bu süreçte, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, I. Eğitim Stratejik Plan’ının hazırlanması, ülke çapında gerçekleştirilen merkezi sınavların yönetimi gibi görevler üstlenmiş, ABD’de Eğitimin Geliştirilmesi konusunda çalışmalarda bulunmuştur.

Özel sektörde iş geliştirme, uluslararası ticaret ve yönetim alanlarında çalışmış, bu konularda danışmanlık yapmıştır.  Özel okulların franchise süreçlerinin yönetilmesi, kaliteli eğitime yönelik okul değerlendirme, süreç geliştirme gibi konularda faaliyet gösteren INOVEDS markasının yaratıcılarındandır.

Akademik ilgisi, günümüzde uluslararası rekabet, ekonomik büyüme ve eğitim kalitesi ile yakından ilişkilendirilen, PISA, PIAAC, AHELO gibi uluslararası değerlendirmelerle ölçülen, “beceriler” üzerine yoğunlaşmıştır. Bu konuda çeşitli bilimsel toplantılarda konuşmacı olarak yer almış, bildiri ve yayın çalışmalarında bulunmuştur.  

Eğitimin toplumsal, ekonomik ve bireyleri geliştiren/özgürleştiren rolüne, eğitimde eşitliğe ve kaliteli eğitimin doğru becerilerle donanmış nitelikli öğretmenlerden geçtiğine inanmaktadır. Bu kavrayışıyla, TED Üniversitesinde yer aldığı akademik süreçleri alan bilgisiyle sınırlı olmayan, bütüncül ve çok disiplinli bir bakış açısıyla ele almaktadır.