Ekdal Paketleri

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri dışındaki tüm öğrencilere açık olan Uluslararası İlişkiler ekdal programı toplam 5 dersten (15 kredi) oluşmaktadır.

  • PSIR 291 Global Siyaset
  • PSIR 292 Uluslararası İlişkiler Kuramı 
  • PSIR 491 Dış Politika Analizi
  • PSIR 422 Dünya Siyasetinde Güncel Konular
  • PSIR 367 Devletler Umumi Hukuku

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri dışındaki tüm öğrencilere açık olan Siyaset Bilimi ekdal programı toplam 5 dersten (15 kredi) oluşmaktadır.

  • PSIR 213 Siyasal Kavramlar ve Süreçler
  • PSIR 214 Siyasal Akımlar
  • PSIR 374 Karşılaştırmalı Siyaset
  • PSIR 351 Siyasal Düşünce Tarihi I
  • PSIR 352 Siyasal Düşünce Tarihi II