Elif Karslı Çalamak

Elif Karslı 1986 yılında doğmuş olup Eskişehir Anadolu Lisesi mezunudur. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi bölümünde bölüm birincisi olarak 2009 yılında tamamlamış ve aynı üniversitede Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde yandal yapmıştır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında bir devlet okulunda okul öncesi eğitimi öğretmeni olarak çalışmış ve aynı zamanda mezun olduğu bölümde yüksek lisans derslerine devam etmiştir. 2010 yılında “Fulbright” bursunu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri, University of Georgia’da Okul Öncesi Eğitimi alanında başladığı doktora eğitimini 2014 yılında tamamlamıştır. Dr. Karslı doktora eğitimine devam ederken bir “National Science Foundation” projesinde göçmen aileler ve fen eğitimi üzerine çalışmıştır. Ayrıca çeşitli lisans ve yüksek lisans derslerinin öğretilmesinde görev almış ve bu derslerdeki performansıyla “Outstanding Teaching Assistant Award” ödülünü almıştır. 
Doktora tezinde 4-5 yaş çocuklarının okul içinde ve okul dışında edindikleri matematiksel deneyimlerini video-etnografisi yöntemi ile incelemiştir.  Erken çocuklukta matematik eğitimi, eğitime aile katılımı, nitel araştırma yöntemleri ve okul öncesi eğitimine eleştirel yaklaşımlar konularında çalışan Dr. Karslı’nın bu alanlarda yayınları ve uluslararası bildirileri bulunmaktadır. Bununla birlikte, Suriyeli çocukların eğitimi, çokkültürlülük ve öğretmen eğitimi konularında Amerika Birleşik Devletleri Dış İşleri Bakanlığı ve TÜBİTAK destekli toplum hizmeti ve bilimsel araştırma projeleri yürütmektedir.