Emel Telatar

                                               ÖZGEÇMİŞ

                                              Emel Telatar

 

 Orta öğretimini Almanya-Bonn Nicolaus Cusanus Gymnasium’ da yapmış, Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1982 yılında mezun olmuştur. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinden yüksek lisans derecesi almıştır. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde eğitimde ölçme değerlendirme, test geliştirme teknikleri ve program geliştirme gibi yüksek lisans dersleri almıştır.

 

 1982 – 2000 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda çalışmıştır. 1991 - 1995, 1997-1998 yıllarında aynı üniversitede Almanca Biriminin sınavlarını hazırlamıştır. 1995 - 1997 yıllarında yine aynı Üniversitede Almanca Birim Başkanı olarak görev yapmıştır. 1999 - 2003 yıllarında Bilkent Üniversite- sinde, 2003-2005 yıllarında Başkent Üniversitesinde yarı zamanlı almanca okutmanı olarak çalışmıştır. 2002 yılında Ankara Alman Kültür Merkezinde yarı zamanlı Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya başlamıştır. 2005 -2008 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde İkinci Yabancı Dil Koordinatörü olarak çalışmıştır. 2016 yilinda TED Üniversitesinde yari zamanli almanca okutmani olarak çalışmaya başlamıştır

 

Ankara Alman Kültür Enstitüsü ve Üniversitelerin düzenlemiş olduğu çeşitli meslek içi eğitim seminerlerine katılmış, dil öğretimine yönelik çalışmaları Alman Kültür Enstitüsünde tanıtılmıştır.

 

Dil eğitimine yönelik oyunlar hazırlama konusunda birçok seminer vermiştir.

Dil eğitimine yönelik hazırladığı bu oyunları içeren kitabı 2011 yılında Goethe Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır.