Emre Demir

Emre Demir, 1985 yılında İzmir'de doğdu. Orta öğretimini 2003 yılında Özel İzmir Amerikan Lisesi'nde, lisans eğitimini 2007 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamladıktan sonra 2010 yılında Ankara Üniversitesi'nde 'Uluslararası İlişkiler' ve 2014 yılında Warwick Üniversitesi'de 'Uluslararası Siyaset ve Doğu Asya' yüksek lisans derecelerini aldı. 2011 yılında başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Aralık 2009 ile Şubat 2012 döneminde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Yönetişim Çalışmaları Bölümü'nde araştırmacı olarak çalıştı. Halen TED Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde araştırma görevlisi olan Demir, 1 Eylül 2017 - 30 Haziran 2018 tarihleri arasında, ODTÜ'de sürdürmekte olduğu doktora çalışmaları için araştırma yapmak üzere TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak çalışmaktadır.  

Emre Demir'in ilgi alanları Eleştirel Kuram, hegemonya kuramları ve Çin Dış Politikası'dır.