Engin Özkan

Dr. Engin Özkan lisans derecesini 2002 yılında Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü’nden aldı. Aynı yıl ODTÜ Matematik Bölümü’nde doktora programına başladı ve 2011 yılında Prof.Dr. Ersan Akyıldız ve Doç.Dr Özgür Kişisel’in danışmalığında “Grup Etkileri ve Hilbert Şemaları” başlıklı doktora tezini tamamladı. Aynı zaman zarfında ODTÜ Matematik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora eğitimi sırasında Analize Giriş, Diferansiyel Denklemler, Lineer Cebir, Diferansiyel Geometri, Soyut Cebir, Karmaşık Analiz gibi derslerin asistanlığını yaptı. 2006 yılında Kanada’da University of British Columbia’da doktora çalışmaları kapsamında 6 ay süreyle misafir öğretim görevlisi olarak bulundu. 2011 yılından itibaren Süleyman Demirel Üniversitesi Matematik Bölümü’nde görev yapmaya başladı. Doktora Sonrası Araştırma Programı çerçevesinde 2012 yılında bir yıl, 2014 yılında 6 ay süreyle ODTÜ’de araştırma yürüttü. 2014-2015 v3 2015-2016 yıllarında TED Üniversitesi’nde kısmi zamanlı olarak çalıştı. Eylül 2016 tarihinden itibaren TED üniversitesi Temel Bilimler Birim'inde kadrolu olarak çalışmaya başladı.