Ercüment Çelik

Ercüment Çelik, Çalışma Sosyolojisi, Endüstri Sosyolojisi, Küresel Bilgi Üretimi ve Dolaşımı, Güney Sosyolojisi, Türkiye Sosyoloji Tarihi gibi alanlarda araştırma ve öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2002 yılında mezun olduktan sonra,  Almanya’da Albert-Ludwigs Freiburg Üniversitesi, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde KwaZulu Natal Üniversitesi ve Hindistan’da Jawaharlal Nehru Üniversitesi’nin ortak programı olan Global Studies Programı’ndan Yüksek Lisans derecesini 2005 yılında aldı. Doktora derecesini 2009 yılında aldığı Almanya’da Albert-Ludwigs Freiburg Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde 2015 yılına kadar öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Sosyoloji alanında Doçentlik unvanını 2015 yılında kazandıktan sonra, 2016 yılında TÜBİTAK-BİDEB 2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı ile Türkiye’ye dönüş yapmıştır. Bu program kapsamında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde bir araştırma projesi yürütmektedir.

Doktora Tezi, 2011 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin Genç Sosyal Bilimciler Ödülü’ne layık görülmüştür. 2016 yılından itibaren Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Ercüment Çelik, aynı zamanda Uluslararası Sosyoloji Derneği’nin (ISA) RC44-Emek Hareketleri ve RC48-Toplumsal Hareketler, Kollektif Eylem ve Toplumsal Değişme Araştırma Komiteleri’nin de yönetim kurulu üyesidir.

Current Sociology, Feminist Economics, Global Labour Journal, Transcience a Journal of Global Studies, South African Review of Sociology, African Journal of Business and Economic Research, Çalışma ve Toplum, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi dergilerine hakemlik yapan Ercüment Çelik, ayrıca Transcience, a Journal of Global Studies Dergisi’nin de yayın kurulu üyesidir.