Eremsoy, E., Özer, S. Ve Özer, K. (2012) Çocuk Ergen Tarama Envanterinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.h.- Conference papers with proceedings
Eremsoy, E., Özer, S. Ve Özer, K. (2012) Çocuk Ergen Tarama Envanterinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi.
TEDU Authors: 
Nur Serap Özer