Ersan Ocak

Ersan Ocak, 1993 yılında, ODTÜ Şehir ve Bölge Plânlama Bölümü’nden mezun oldu. ODTÜ’de Kentsel Politika Plânlaması programından yüksek lisans; Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden doktora derecesi aldı. ODTÜ-GİSAM’da ve Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalıştı. ODTÜ'de, Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı'nın kurucuları arasında yer aldı ve bu programda görsel kültür ve belgesel sinema dersleri verdi. Bilkent Üniversitesi,  İletişim ve Tasarım Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışırken NewMedia_OpenLab’i kurdu.

Şehircilik, (görsel) kültürel çalışmalar, sinema, belgesel, film yapımı, yeni medya üzerine lisans ve yüksek lisans dersler vermiş; kent, kentsel yoksulluk, sözlü tarih, bellek,  belgesel, yeni medya hikaye anlatıcılığı alanlarında araştırmaları bulunmaktadır. Ersan Ocak aynı zamanda deneysel video işleri ve belgesel filmler yapan bir sinemacıdır. Ayrıca, video performans ve video yerleştirme biçiminde sanat projeleri gerçekleştirmektedir.

Dr. Öğretim Üyesi Ersan Ocak, TED Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi kadrosuna 2017 Ağustos’unda katıldı.  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde lisans; Mimarlık ve Kent Çalışmaları Programı’nda yüksek lisans dersleri veriyor.