FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu eğitim için ön kayıt alıyoruz, hemen ön kaydınızı yapın, eğitim açıldığında size haber verelim.
Eğitim Süresi: 
7 saat (1 gün)
Eğitim Günleri: 
13 Mayıs 2017 Cumartesi 09:30-17:00
Kontenjan: 
20
Fiyat: 
490.00
TL

Eğitimin Amacı

Ticari başarının ardında teknik bilgi, pazarlama yeteneği kadar firmanın finansal yapısının sağlıklı işletilmesi ve planlanmasının önemi giderek daha da artmaktadır. Üstelik rekabetin ulusal boyutlardan uluslar arası boyutlara ulaşması bu önemi daha da artırmaktadır.

Programın ana amacı olarak yöneticilerin, firmalarının muhasebe ve finansal durumuna hâkim olmaları ve hem kendi başarılarının konumunu hem de firmalarının başarısını izleyebilmek için gerekli formasyonun sağlanması olacaktır. Program aynı zamanda söz konusu yöneticilerin rakiplerini ve müşterilerini değerlendirme ve onları algılayabilme kapasitelerini artıracaktır.

 

Eğitimin İçeriği

 • Finansal Tablolar ve Raporlar (1 Saat)
 1. Bilanço
 2. Gelir Gider Tablosu
 3. Özkaynak Tablosu
 • Finansal Tabloların Okunması (Analizi) (4 saat)
 1. Likidite Oranları
 2. Aktiflerin Yönetimine İlişkin Oranlar
 3. Yükümlülüklerin Yönetimine İlişkin Oranlar
 4. Kârlılık Oranları
 5. Oranların Karşılıklı İlişkileri
 6. Sektör İle Karşılaştırma
 7. Oranların Sınırı ve Arkası
 • Paranın Zaman Değeri (1 Saat)
 1. Gelecek Değer
 2. Bugünkü Değer
 • Finansal Araçlar (1 saat)

 

Hedef Kitle

 • Farklı birimlerden önemli karar alıcılar
 • Şirketlerin -finans dahil- herhangi bir biriminde çalışan yöneticiler ve ileride yönetici olmayı hedefleyenler

 

 

Eğitmen Profili

Selim Soydemir

Selim Soydemir, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Maliye Bölümü’nden lisans eğitimini aldıktan sonra İngiltere’de yüksek lisansını yaptı. Doktora tezini Gazi Üniversitesi’nde “Türkiye’de Finansal Fon Akımları” üzerine yapan Soydemir, Milli Güvenlik Akademisi’nde akademik eğitimini tamamladı. 2000-2002 yıllarında Doğal Afet Sigortaları Kurumu’da kurucu yönetim kurulu üyesiydi.  Yürüttüğü projeler arasında Kurumsal Yönetim İlkelerinin Oluşturulması Projesi, Denizli ve Gaziantep İlleri Ekonomik Yapısı ve Tarihi Gelişimi Projesi ve Üniversite ve Sanayi Ticaret Odalarında Sermaye Piyasası Eğitimi ve Tanıtımı Projesi vardır. 2005-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nda Kurul Başkanlık Danışmanı yapan Selim Soydemir halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve TED Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmaktadır.