Füsun Şener

İlk ve orta öğrenimini 1979 da TED Ankara Koleji'nde tamamladı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Erzurum ''Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezi'nde mecburi hizmet yaptı. 1989 -1993 yılları arasında Ankara Numune Hastanes'nde Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimini tamamlayarak 1993 de Aile Hekimi Uzmanı oldu. 1993 - 1996 yıllarında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi Koordinatörlüğü'nde çalışarak tıp fakültelerinde Aile Hekimliği ana bilim dalı kuruluş çalışmalarına katkı sağladı. 1996 - 2014 yılları arasında Allianz Sigorta'da Bölge Sağlık Yöneticisi olarak çalıştı. 2014 den beri TED Üniversitesi Sağlık Birimi'nde kurum doktoru olarak çalışmaktadır. WONCA ( World Organisation of Family Doctors ) ve EURACT ( European Academy of Teachers in General Practice ) kuruluşlarına üyelikleri bulunmaktadır.