Gökler Danışman, I. (2013). Kuram. B. Gökler, I. Gökler Danışman, & A. Mavili Aktaş(Çev.Ed.) Psikodramaya derinlemesine bakış: Psikodramanın terapötik yönleriiçinde. Ankara: Nobel Yayıncılık.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.g.- Reprints or Translations of Previous or Concurrent Publications
Gökler Danışman, I. (2013). Kuram. B. Gökler, I. Gökler Danışman, & A. Mavili Aktaş (Çev.Ed.) Psikodramaya derinlemesine bakış: Psikodramanın terapötik yönleri içinde. Ankara: Nobel Yayıncılık.
TEDU Authors: 
Ilgın Gökler Danışman