Gökler Danışman, I. (2013). Yası kolaylaştıran psikodrama yöntemleri. S. Ünal(Çev.Ed.) Travmadan sağkalanlarla psikodrama: Acıyı eyleme dökmek. Ankara:Nobel Yayıncılık.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.g.- Reprints or Translations of Previous or Concurrent Publications
Gökler Danışman, I. (2013). Yası kolaylaştıran psikodrama yöntemleri. S. Ünal (Çev.Ed.) Travmadan sağkalanlarla psikodrama: Acıyı eyleme dökmek. Ankara: Nobel Yayıncılık.
TEDU Authors: 
Ilgın Gökler Danışman