Gökler-Danışman, I. (in press). Bir ailesel travma: Çocukluk dönemi kronik hastalıkları.A.T. Eker, U. Sezgin (Ed). Kuramdan Uygulamaya Ruhsal Travma Kitabı.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.e.- Chapters in books or monographs excluding conference proceedings
  • ii. Accepted
Gökler-Danışman, I. (in press). Bir ailesel travma: Çocukluk dönemi kronik hastalıkları. A.T. Eker, U. Sezgin (Ed). Kuramdan Uygulamaya Ruhsal Travma Kitabı.
TEDU Authors: 
Ilgın Gökler Danışman