Gökler-Danışman, I. (in press). Saha çalışması: Çocuk ve ergenler. TPD TravmaÇalışma Grubu (ed.) Afetlerde Psikosoyal Destek Elkitabı. Ankara: TürkPsikologlar Derneği Yayınları.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.e.- Chapters in books or monographs excluding conference proceedings
  • ii. Accepted
Gökler-Danışman, I. (in press). Saha çalışması: Çocuk ve ergenler. TPD Travma Çalışma Grubu (ed.) Afetlerde Psikosoyal Destek Elkitabı. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
TEDU Authors: 
Ilgın Gökler Danışman