Gökler-Danışman, I., & Yılmaz, B. (2012). Hümanistik-varoluşçu psikolojinin tarihselgelişimi. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi. (Philosopher’sIndex)

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.a.- Books, textbooks, scholarly monographs written by the faculty member
  • i. Published
  • without TEDU Affiliation
Gökler-Danışman, I., & Yılmaz, B. (2012). Hümanistik-varoluşçu psikolojinin tarihsel gelişimi. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi. (Philosopher’s Index)
TEDU Authors: 
Ilgın Gökler Danışman