Güney Özcebe

Güney Özcebe 1957 yılında İstanbul’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1979 yılında lisans, 1981 yılında yüksek lisans derecelerini aldı. Doktora derecesini Toronto Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne yaptığı çalışmaları ile 1987 yılında aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 1980-1987 yılları arasında araştırma görevlisi, 1988-1991 yılları arasında yardımcı doçent, 1991-1998 yılları arasında doçent ve 1998-2013 yılları arasında profesör unvanı ile çalışan Dr. Özcebe; 2006-2012 yılları arasında aynı bölümde Bölüm Başkanlığı görevini icra etmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde bulunduğu süre içerisinde ayrıca çeşitli bölüm, fakülte, rektörlük kurul ve komisyonlarında sorumluluk üstlenmiştir.

Üniversitede çeşitli düzeylerde yapı mekaniği, malzeme mekaniği ve betonarme dersleri vermiştir. Birisi Türkçe diğeri İngilizce olmak üzere iki betonarme kitabının eş yazarı olup bu kitaplar ülke genelinde lisans ve yüksek lisans betonarme derslerinde kaynak kitap olarak kullanılmaktadır.

Prof. Dr. Özcebe NATO Barış ve Güvenlik için Bilim Programı, Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve TÜBİTAK tarafından desteklenen birçok bilimsel projede yürütücü, araştırıcı ve danışman olarak sorumluluk üstlenmiştir. Araştırma alanları arasında betonarme yapılar, yapıların deprem hareketleri altındaki davranışı ve depreme dayanıklı tasarım yer almaktadır. Son 10 yıl içerisindeki araştırmaları mevcut betonarme yapıların deprem güvenliklerinin tespiti ve deprem güvenliği yetersiz betonarme yapıların güçlendirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bugüne kadar yapmış olduğu araştırmalarının sonuçlarını yazmış olduğu 100’ün üzerinde bilimsel eser ile mühendislik camiasının hizmetine sunmuştur.

Prof. Dr. G. Özcebe halen yürürlükte bulunan ve TSE500: Betonarme Binaların Yapım ve Hesap Kuralları adlı yönetmeliği hazırlayan yönetmelik komitesi üst kurul üyesidir. “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” gereği hazırlanan ve 2013 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren “Riskli Binaların Tespit Edilmesi Hakkında Esaslar” başlıklı yönetmeliğin hazırlanma komitesinde aktif görev üstlenmiştir.

2000-2010 yılları arasında Türk Standartları Enstitüsü delegesi olarak “ISO TC71: Beton, Betonarme ve Öngermeli Beton” çalışma grubunda görev almış ve bu süre içerisinde ISO 15673 ve ISO 19338 numaralı ISO yönetmeliklerinin oluşturulmasına katkı sağlamıştır. Halen TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği, Türkiye Köprü İnşaat Cemiyeti ve Amerikan Beton Enstitüsü (ACI) üyesi olup, çeşitli TMMOB-İMO ve ACI komitelerinde görev yapmaya devam etmektedir.

2013 tarihi itibarı ile TED Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Dekan olarak katılan Prof. Dr. Özcebe, evli ve iki çocuk babasıdır.